Hakkımızda

Hastanelerimizdeki  radyolojik görüntüleme sistemleri  aşağıdaki  şekildedir.

. CR teknolojisi ile  dijital sistem.  Bu  sistem ile dijital  görüntü oluşturma,  dijital arşivleme,  hastane içi  dijital ağ sistemi ve  dijital görüntü  transferi.
. Dijital Röntgen.
. Dijital Mammografi.
. MR. Cihazımız son  teknoloji  ürünü 1.5 tesla Siemens Avanto modeldir.
. Spiral BT.
. Ultrasonografi. Siemens sonoline G 50.
. Renkli  doppler Ultrason.
. 4 boyutlu Ultrason.
. 2. düzey gebelik Ultrasonu. Hastanemizde prenatal anomali  taraması için  fetal  kardiak  tetkiki de içeren 2.düzey inceleme yapılmaktadır.
. Kemik  dansitometri.
. Girişimsel radyolojik incelemeler (tanı ve tedavi  amaçlı).

ADA RADYOLOJİ